سقف های شیروانی

در صنعت ساختمان مهمترین قسمت آن سقف میباشد درعین حالی که ایمنی یکی از نکات مهم آن به شمار می آید . ولی زیبایی آنرا نباید نادیده گرفت . آنگاه که  چیدمان ایمنی و زیبایی در کنار هم قرار گیرند .  یقینا”  تماشای آن برای هر چشمی لذت بخش خواهد بود . ما ایمنی و زیبایی را به موازات هم ... ادامه مطلب »